Kysymys 1 / 1
Yhdistä oikeat vaihtoehdot.


Palaa Filosofian harjoitustehtäviä -sivulle
 
Lähetä palautetta tehtävästä
Tämän käsityksen mukaan todellisuudessa on monia erilaisia olioita, jotka ihminen voi ymmärtää ja jakaa luokkiin eri tavoin. Ihminen on vapaa tekemään tämä jaon haluamallaan tavalla, koska todellisuus ei sisällä luokkia eikä siinä itsessään ole mitään rakennetta.
Käsitys edustaa:
 
Tämän käsityksen mukaan todellisuus koostuu viime kädessä aineesta. Vaikka näkemyksestä on useita muunnelmia, niille on yhteistä, että olevan perusyksiköitä pidetään aineellisina. Käsitys edustaa:
 
Tämän käsityksen mukaan ihmisen olemassaolo edeltää hänen olemustaan. Ihmisen elämän olennainen piirre on vapaus ja on tärkeää – vaikka ehkä joskus ahdistavaa – tehdä aitoja valintoja ja kantaa niistä vastuu.
Käsitys edustaa:
 
Tämän käsityksen mukaan olennaisinta todellisuudessa ei ole aine, vaan käsitteelliset ja tajunnalliset asiat. Jotkut näkemyksen muunnelmat korostavat ihmisen tajuntaa ja jotkut koko todellisuuden henkisyyttä tai käsitteellisyyttä.
Käsitys edustaa:
 
Tämän käsityksen mukaan todellisuudessa on monia erilaisia olioita, ominaisuuksia ja tapahtumia. Vaikka monet asiat tapahtuvat säännöllisesti, myös sattumalla on sijansa maailmassa ja joskus ihminen voi toimia myös hetken mielijohteesta.
Käsitys edustaa: