Kysymys 1 / 4
Lisätietoa loogisesta päättelystä
Valitse vaihtoehdoista a-c puuttuva premissi, joka tekee argumentin johtopäätöksestä loogisesti pätevän.

Premissi 1: Tupakointi on epäterveellistä.
Premissi 2: Epäterveellinen elämä ei ole yksilön edun mukaista.
Premissi 3: ______________________

Johtopäätös: Valtion pitää pyrkiä estämään tupakointi, tarvittaessa lainsäädännöllä.
Lähetä palautetta tehtävästä
a) Kaikki yksilöt haluavat elää oman etunsa mukaista elämää.
b) Valtiolla on oikeus säätää tupakoinnin kieltävä laki.
c) Valtion on ohjattava yksilöitä elämään oman etunsa mukaista elämää.